Kontakt

Baltic Museums 2.0 to projekt obejmujący 4 państwa: Niemcy, Polskę, Litwę i Rosję oraz 6 partnerów

  • Muzeum Światowego Oceanu

    Tel.: 007 (4012) 34-02-44
    Tel.: 007 (4012) 53-89-15
    Tel.: 007 (4012) 53-88-04
    www.world-ocean.ru