Czy wiesz, że ...

Mamy dla Ciebie sporo ciekawostek, niektóre na pewno Cię zaskoczą.

  Mamy dla Ciebie sporo ciekawostek, niektóre na pewno Cię zaskoczą.
  
 • Czy wiesz, że poziom wód Bałtyku jest wyższy niż w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym?

  Wynika to ze śródlądowego położenia tego morza. Nie może nastąpić pełne wyrównanie poziomów, gdyż wymiana wód przez wąskie Cieśniny Duńskie jest zbyt słaba. Wody piętrzą się w cieśninach zależnie od kierunku wiatrów. Wysokość wód na Bałtyku zmieniają pływy morskie, które w południowej części morza sięgają kilku centymetrów. Są natomiast znacznie większe na szerokości geograficznej Zatoki Fińskiej, gdzie podnoszą poziom wody o pół metra.

 • 
 • Czy wiesz, że bałtyckie sztormy są niebezpieczne dla żeglugi morskiej?

  Wypadkom sprzyja tworzenie się krótkich i stromych fal. Typowa wysokość fali wynosi 5 metrów, ale w czasie bardzo silnych sztormów sięga prawie 10 metrów. W ostatnich latach podczas sztormu zatonęły trzy duże promy: 14 stycznia 1993 r. polski "Jan Heweliusz", 28 września 1994 r. estoński "Estonia", a 1 listopada 2006 r. roku szwedzki MS Finnbirch.

 • 
 • Czy wiesz, że w Bałtyku żyją krewniacy delfinów?

  Są nimi morświny, którym grozi wyginięcie – nie ma ich więcej niż 1000 sztuk. Ograniczenie zanieczyszczeń, mniej hałasu i sieci oraz okresy ochronne dla samic podczas rozrodu i może uda się je ocalić. Gdy znajdziesz na plaży żywego lub martwego morświna, poproś rodziców, by skontaktowali się niezwłocznie ze stacją morską w Helu lub z pogotowiem morskim.

 • 
 • Czy wiesz, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie?

  W latach 70. podpisano dwie międzynarodowe konwencje o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Bałtyku i Bełtów, ale nasze morze ciągle jest bardzo zanieczyszczone. Wpływają na to: budowa rowów melioracyjnych, intensywne uprzemysłowienie, rozwój i powstawanie nowych miast oraz okoliczne ścieki i odpady. Są na szczęście regiony, w których stan czystości naszego morza chyba się poprawia. Do nich należy Zatoka Pucka. Wracają tu raki, które dawniej uciekały, bo do życia wybierają zawsze czyste środowisko.

 • 
 • Czy wiesz, że mieszkańcy Pomorza Gdańskiego mają swój odrębny, kaszubski język?

  Kaszubi, zachodniosłowiańska grupa etniczna zamieszkująca Pomorze Gdańskie i część Pomorza Zachodniego, stanowią tak zwaną ludność pogranicza, która w ciągu wieków żyła na terytorium zmieniającym przynależność państwową.

 • 
 • Czy wiesz, że Francis Beaufort, oficer floty brytyjskiej, utworzył w 1806 roku skalę, potem nazwaną Skalą Beauforta, licząc zdejmowane podczas nasilającego się wiatru żagle?

  Skala ta służy do opisywania intensywności wiatru, ale dziś jej stopień określa się, patrząc na powierzchnię morza i oceniając rodzaj fal bez użycia specjalnych przyrządów pomiarowych. Robi się to tylko będąc na pełnym morzu. Dawniej skala nie określała prędkości wiatru, ale wymieniała cechy ilościowe od 0 do 12 od sterowności po potrzebę całkowitego zwinięcia wszystkich żagli.

 • 
 • Czy wiesz, że w Oceanie Atlantyckim flora i fauna są uboższe niż w innych oceanach, a mimo to stanowi on najważniejszy ośrodek rybołówstwa na świecie?

  Jest to wynikiem położenia Oceanu – mają do niego dostęp ludzie z pięciu kontynentów. Ocean Atlantycki dostarcza ponad 30% światowych połowów morskich. Szczególnym powodzeniem cieszą się tu ryby: dorsze, makrele, śledzie, tuńczyki i sardyny. W strefie gorącej zarówno flora, jak i fauna są mało urozmaicone. Obszary te porastają głównie zwapniałe plechy krasnorostu skalinek i zielenice. W pobliżu ujść do rzek występują jednak podwodne, rozległe łąki traw morskich.

 • 
 • Czy wiesz, że rekiny, żeby żyć, stale muszą być w ruchu?

  Większość ryb potrafi pompować wodę, z której czerpią tlen przez skrzela. Rekiny jednak muszą stale pływać, by woda wpadająca otworem gębowym samorzutnie omywała ich skrzela. Rekiny nieustannie mkną przez wodę, napędzając ciało silną płetwą ogonową. Widoczna jest czasem na powierzchni wody rozcinająca fale trójkątna płetwa grzbietowa – to znak, że rekin rusza do ataku. Płetwa ta pomaga mu sterować, nurkować i utrzymać równowagę.

 • 
 • Czy wiesz, że półtora tysiąca gatunków ryb emituje własne światło?

  Niektóre ryby codziennie wypływają na żer z głębin morskich do wód powierzchniowych, ale są też i takie, które polują tylko w mrocznych otchłaniach, gdzie nie dociera światło słońca. Wiele z nich potrafi bowiem emitować własne światło za pomocą specjalnych narządów świetlnych zwanych fotofonami. Światło potrafią też wytwarzać bakterie żyjące w narządach ryb. Światła takie pełnią rolę reflektorów pomagających szukać rybom posiłku lub służą do zmylania drapieżców, bo zniekształcają zarys ciała „świecącej” ryby tak, że jest nierozpoznawalna.

 • 
 • Czy wiesz, że noworodek, maleństwo płetwala błękitnego ma… 7 m długości?

  Dziecko płetwala błękitnego nazywa się… cielęciem. Ciele rodzi się po trwającej rok ciąży, waży dwie tony i mierzy 7 metrów. Płetwale błękitne to zwierzęta, które rosną najszybciej na świecie. Zaledwie po 12 miesiącach „malec” waży już 26 ton! Matka karmi swoje młode bardzo pożywnym mlekiem, którego ciele wypija dziennie ponad 100 litrów. Chroni je przed orkami i żarłaczami ludojadami, które szczególnie bardzo im zagrażają, spychając swoje dziecko do środka stada.Pieszczotki matki i maleństwa płetwali polegają na trącaniu się nosami.